Tải ứng dụng di động

Hệ thống cung cấp các ứng dụng công khai thông tin đất đai phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên các thiết bị di động.